Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1-2

Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

1 Korinthe 2:14

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

Hebreeën 5:13

Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

Efeze 4:13

totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

1 Korinthe 2:6

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

Romeinen 7:14

Wij weten dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

Galaten 6:1

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

1 Korinthe 14:20

Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

1 Johannes 2:12

Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

1 Korinthe 3:3

want u bent nog gebonden aan de wereld. Wanneer u afgunstig en verdeeld bent, dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:1

Mattheüs 16:23

Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:2

1 Petrus 2:2

en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:2

Johannes 16:12

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 3:2

Hebreeën 5:11

Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden.