1 Korinthe 3:1-2

SV

1En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.
2Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.

KJV

1And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
2I have fed you with milk, and not with meat: for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.