Open de Bijbel

1 Corinthiërs 2:4
NBV 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version