1 Korinthe 2:15

NBV

15Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld.

SV

15Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

KJV

15But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.