Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 1:17

Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen-en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 2:4

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 2:14

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

Kolossensen 3:16

Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

Efeze 5:19

en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

Lukas 12:12

want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 2:1

Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 9:11

Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

2 Petrus 1:16

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 10:3

En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 12:1

Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Korinthe 14:2

Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

1 Petrus 1:12

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 2:13

Handelingen 2:4

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.