Open de Bijbel

1 Corinthiërs 2:12
NBV 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version