Open de Bijbel

1 Corinthiërs 16:2
NBV 2 laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Op elken eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version