1 Korinthe 16:19

NBV

19De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aquila en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten.

SV

19U groeten de Gemeenten van Azie. U groeten zeer in den Heere Aquila en Priscilla, met de Gemeente, die te hunnen huize is.

KJV

19The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house.