1 Korinthe 15:7

NBV

7Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen.

SV

7Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.

KJV

7After that, he was seen of James; then of all the apostles.