Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:7
NBV 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 After that, he was seen of James; then of all the apostles.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version