1 Korinthe 15:57

NBV

57Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

SV

57Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

KJV

57But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.