Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:55
NBV 55 Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 55 O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version