Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:51
NBV 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven-toch zullen wij allemaal veranderd worden, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version