Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:5
NBV 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And that he was seen of Cephas, then of the twelve:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version