Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:49
NBV 49 Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 49 And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version