1 Korinthe 15:33

NBV

33Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.

SV

33Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden.

KJV

33Be not deceived: evil communications corrupt good manners.