Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:3
NBV 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version