Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:23
NBV 23 Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version