Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:2
NBV 2 en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version