Open de Bijbel

1 Corinthiërs 15:19
NBV 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version