Open de Bijbel

1 Corinthiërs 14:33
NBV 33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 Want God is geen God van verwarring, maar van vrede, gelijk in al de Gemeenten der heiligen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version