Open de Bijbel

1 Corinthiërs 14:32
NBV 32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version