Open de Bijbel

1 Corinthiërs 14:20
NBV 20 Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid, en wordt in het verstand volwassen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version