Open de Bijbel

1 Corinthiërs 13:12
NBV 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version