Open de Bijbel

1 Corinthiërs 12:4
NBV 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version