Open de Bijbel

1 Corinthiërs 12:3
NBV 3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus, 'en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer, 'behalve door toedoen van de heilige Geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version