1 Korinthe 12:27

NBV

27Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

SV

27En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

KJV

27Now ye are the body of Christ, and members in particular.