1 Korinthe 12:27

SV

27En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.

KJV

27Now ye are the body of Christ, and members in particular.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.