Open de Bijbel

1 Corinthiërs 12:26
NBV 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version