Open de Bijbel

1 Corinthiërs 12:24
NBV 24 dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version