Open de Bijbel

1 Corinthiërs 12:11
NBV 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version