1 Korinthe 12:11

NBV

11Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

SV

11Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

KJV

11But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.