Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:34
NBV 34 Wie honger heeft kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 34 Doch zo iemand hongert, dat hij te huis ete, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen, als ik zal gekomen zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 34 And if any man hunger, let him eat at home; that ye come not together unto condemnation. And the rest will I set in order when I come.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version