Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Lukas 22:19

En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

1 Korinthe 15:3

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Markus 14:22

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 26:26

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

1 Korinthe 11:23

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Galaten 1:1

Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 26:2

‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Galaten 1:11

Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 28:20

en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 26:34

Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

1 Thessalonicensen 4:2

U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Deuteronomium 4:5

Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Mattheüs 26:17

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 11:23

Handelingen 20:7

Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde.