1 Korinthe 11:18

NBV

18Om te beginnen: ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook.

SV

18Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele;

KJV

18For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.