Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:17
NBV 17 Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 Now in this that I declare unto you I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version