Open de Bijbel

1 Corinthiërs 11:16
NBV 16 Iemand die meent zo eigenzinnig te moeten zijn af te wijken van wat ik zeg, dient te bedenken dat wij noch de gemeenten van God een ander gebruik kennen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Doch indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de Gemeenten Gods.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 But if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version