1 Korinthe 11:10

NBV

10Daarom, en omwille van de engelen, moet een vrouw zeggenschap over haar hoofd hebben.

SV

10Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

KJV

10For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels.