Open de Bijbel

1 Corinthiërs 10:9
NBV 9 En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version