1 Korinthe 10:29

NBV

29Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast?

SV

29Doch ik zeg: om het geweten, niet van uzelven, maar des anderen; want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een ander geweten?

KJV

29Conscience, I say, not thine own, but of the other: for why is my liberty judged of another man's conscience?