Open de Bijbel

1 Corinthiërs 10:17
NBV 17 Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version