1 Korinthe 10:17

NBV

17Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

SV

17Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn.

KJV

17For we being many are one bread, and one body: for we are all partakers of that one bread.