1 Korinthe 10:15

SV

15Als tot verstandigen spreek ik; oordeelt gij, hetgeen ik zeg.

KJV

15I speak as to wise men; judge ye what I say.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.