1 Korinthe 10:11

NBV

11Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.

SV

11En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.

KJV

11Now all these things happened unto them for ensamples: and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come.