1 Korinthe 1:31

NBV

31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: 'Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.'

SV

31Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

KJV

31That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.