Open de Bijbel

1 Corinthiërs 1:30
NBV 30 Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version