Open de Bijbel

1 Corinthiërs 1:25
NBV 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version