Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

1 Korinthe 1:30

Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Kolossensen 2:3

in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

1 Korinthe 1:18

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

1 Korinthe 1:9

God, door wie u geroepen bent om ‚‚n te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Spreuken 8:22

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven, toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Romeinen 1:4

aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Lukas 7:35

En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Lukas 11:49

Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen doden en anderen vervolgen.”
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Spreuken 8:1

Roept Wijsheid niet, laat Inzicht haar stem niet horen?
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

1 Korinthe 1:2

Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:24

Romeinen 9:24

Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken,