1 Korinthe 1:20

NBV

20Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?

SV

20Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?

KJV

20Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?