Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Handelingen 18:8

Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Romeinen 16:23

Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

1 Korinthe 1:4

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

1 Thessalonicensen 5:18

dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

1 Korinthe 14:18

Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken;
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Kolossensen 3:15

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

2 Korinthe 2:14

God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Efeze 5:20

en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Kolossensen 3:17

Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

3 Johannes 1:1

Van de oudste. Aan mijn geliefde broeder Gajus, die ik werkelijk liefheb.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

1 Timotheüs 1:12

Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 1:14

Filemon 1:4

Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem,