Gerelateerd aan 1 Koningen 22

Gerelateerd aan 1 Koningen 22:1

1 Koningen 20:34

Benhadad zei tegen hem: 'De steden die mijn vader uw vader heeft ontnomen zal ik u teruggeven, en u kunt in Damascus een eigen markt openen zoals mijn vader in Samaria heeft gedaan.' 'We zullen dat in een verdrag vastleggen, 'zei Achab, 'en dan zal ik u laten gaan.' En hij sloot een verdrag met Benhadad en liet hem gaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

1 Koningen 15:24

Toen Asa stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Josafat volgde hem op.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

1 Koningen 22:1

Er verstreken ruim twee jaren waarin geen oorlog werd gevoerd tussen Aram en Israël.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

Mattheüs 12:40

Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

1 Koningen 22:41

Josafat, de zoon van Asa, werd koning van Juda in het vierde regeringsjaar van koning Achab van Israël.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

2 Kronieken 18:1

Josafat verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. Door een huwelijk smeedde hij familiebanden met Achab.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

2 Koningen 8:18

Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, net zoals het koningshuis van Achab dat deed, aangezien hij met een vrouw uit de familie van Achab getrouwd was. Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER,
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

Mattheüs 16:21

Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:2

1 Koningen 22:44

Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeeërs daar offers brengen en wierook branden. (22:45) Met de koning van Israël stond hij op goede voet.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

Deuteronomium 4:43

Voor de stam Ruben was het Beser op het onontgonnen deel van de hoogvlakte, voor Gad Ramot in Gilead, en voor Manasse Golan in Basan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

1 Koningen 4:13

Ben-Geber was stadhouder in Ramot in Gilead; onder zijn gezag vielen ook de dorpen van Jaïr, een nakomeling van Manasse, eveneens in Gilead, en het gebied van Argob in Basan; in deze streek lagen zestig grote, ommuurde steden met poorten met bronzen grendels.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

Jozua 21:38

En van de stam Gad gaven ze Ramot in Gilead (een vrijplaats ter bescherming tegen bloedwrekers), Machanaïm,
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

Richteren 16:2

De inwoners van Gaza kwamen erachter dat Simson in de stad was. De waakzaamheid in de stad werd verhoogd en bij de stadspoort hield een aantal mannen zich gereed om hem te overmeesteren; verder deden ze die nacht nog niets. 'Zodra het licht wordt zullen we hem doden, 'zeiden ze.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

Jozua 20:8

Beser op het onontgonnen deel van de hoogvlakte ten oosten van de Jordaan, ter hoogte van Jericho, op het grondgebied van Ruben; Ramot in Gilead, op het grondgebied van Gad; en Golan in Basan, op het grondgebied van Manasse.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:3

2 Samuel 19:10

(19:11) Maar Absalom, die wij tot koning hadden gezalfd, is in de strijd gesneuveld. Laten we daarom een daad stellen en de koning naar huis terughalen.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:4

2 Koningen 3:7

Aan koning Josafat van Juda liet hij de volgende boodschap overbrengen: 'De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij tegen Moab ten strijde trekken?' 'Ja, ik ga met u mee, 'luidde het antwoord. 'U en ik zijn één; mijn leger is uw leger, mijn paarden zijn uw paarden.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:4

Efeze 5:11

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:4

Spreuken 13:20

Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:4

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan 1 Koningen 22:4

2 Kronieken 18:3

Koning Achab van Israël vroeg koning Josafat van Juda: 'Gaat u met mij mee naar Ramot in Gilead?' 'U en ik zijn één, 'antwoordde Josafat, 'mijn leger is uw leger. Ik trek met u mee ten strijde.'
1
2
3
4
5
6
7
Volgende