Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Koningen 21:11

'Koning Manasse van Juda heeft zich ingelaten met verfoeilijke praktijken, erger nog dan die van de Amorieten die hier vroeger woonden, en hij heeft daarbij ook de Judeeërs met zijn afgoden tot zonde aangezet.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Genesis 15:16

Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Leviticus 18:25

waardoor het land onrein werd. Vanwege de wandaden die er gepleegd zijn, heb ik het land geteisterd, zodat het zijn inwoners is gaan uitbraken.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Openbaring 21:8

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Psalmen 106:35

vermengden zich zelfs met hen en spiegelden zich aan hun daden,
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Jesaja 65:4

ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Kronieken 36:14

Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdurend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in Jeruzalem geheiligd had.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

1 Petrus 4:3

U hebt al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Ezechiel 18:12

wie misdeeld en arm is buit hij uit, hij steelt en geeft wat hij als onderpand heeft gekregen niet terug; hij vereert de afgoden, misdraagt zich gruwelijk,
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Jeremia 16:18

Daarom zal ik hen eerst dubbel laten boeten voor hun wandaden en zonden, omdat ze mijn land hebben vol gezet met die gruwelijke en levenloze afgodsbeelden en het zo hebben ontwijd.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Koningen 17:12

Ze dienden afgoden, hoewel de HEER hun dat uitdrukkelijk verboden had.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Kronieken 33:2

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij gaf zich over aan de verfoeilijke praktijken van de volken die de HEER voor de Israëlieten verdreven had.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Leviticus 20:22

Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na, anders zal het land waarheen ik jullie breng om er te gaan wonen, jullie uitbraken.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Ezechiel 16:47

Je hebt net als zij gehandeld en je net zo gruwelijk misdragen. Al snel maakte je het zelfs nog erger!
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

1 Koningen 15:12

Hij joeg de mannen die tempelprostitutie bedreven het land uit en verwijderde alle godenbeelden die zijn voorouders hadden gemaakt.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Deuteronomium 12:31

Nee, de HEER, uw God, verbiedt u dat. Want zij hebben voor hun goden alles gedaan wat de HEER verafschuwt; ze hebben zelfs hun zonen en dochters als offer voor hen verbrand.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Jeremia 44:4

Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie en liet hen zeggen: Staak deze gruwelijke praktijken, ik verafschuw ze.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

Ezra 9:11

die u ons gegeven hebt bij monde van uw dienaren de profeten, die zeiden: "Het land dat jullie binnengaan en in bezit nemen is een verontreinigd land, bezoedeld door de bevolking van het land met haar gruwelijke gebruiken. Zij hebben het met hun onreinheid gevuld, van het ene einde tot het andere.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Koningen 16:3

maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zo ver dat hij zijn zoon als offer verbrandde volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de HEER voor de Israëlieten had verdreven.
Gerelateerd aan 1 Koningen 21:26

2 Kronieken 33:9

Maar Manasse verleidde Juda en de inwoners van Jeruzalem om nog meer kwaad te doen dan de volken die de HEER voor hen had uitgeroeid.
1
2
Volgende