Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

1 Koningen 18:24

U moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware God.' Heel het volk stemde met dit voorstel in.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

1 Koningen 18:21

Daar sprak Elia het volk als volgt toe: 'Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.' De Israëlieten zeiden niets.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

Handelingen 2:37

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

2 Kronieken 7:3

Alle Israëlieten zagen het vuur en de majesteit van de HEER op de tempel neerdalen. Ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de HEER: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

Handelingen 4:16

Ze zeiden: ‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

Johannes 5:35

Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

Richteren 13:20

in de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel steeg de engel van de HEER op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren; ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:39

1 Kronieken 21:16

Toen David opkeek zag hij de engel van de HEER tussen aarde en hemel staan, het blanke zwaard uitgestrekt over Jeruzalem. David en de oudsten wierpen zich, gehuld in een boetekleed, ter aarde