1 Koningen 17:7

NBV

7Maar doordat het almaar niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog.

SV

7En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde; want geen regen was in het land geweest.

KJV

7And it came to pass after a while, that the brook dried up, because there had been no rain in the land.